time_header Thời gian làm việc: 8:00 - 22:00
Giỏ hàng
Đặt hàng nhanh 0782136996

Tất cả tin tức

RỐI LOẠN TUẦN HOÀN MÁU VÀ NHỮNG HỆ LỤY NGUY HIỂM

RỐI LOẠN TUẦN HOÀN MÁU VÀ NHỮNG HỆ LỤY NGUY HIỂM

Đời sống ngày càng hiện đại, chúng ta có thể ngồi một chỗ và làm được nhiều thứ. Do đó, tình trạng ít vận động gây ra nhiều bệnh lý liên quan đến tuần hoàn máu như: thiếu máu não,...

Đọc tiếp